நவகிரக வழிபாடு முறை

50

நவக்கிரகங்கள் இதில் ‘நவ’ என்ற சொல் ஒன்பதைக் குறிக்கும். ‘கிரகம்’ என்ற சொல்லிற்கு ‘பற்றி இழுப்பது’ என்று பொருள். அவரவர்களின் வினைக்கேற்ப நவக்கிரகங்கள்……….

Share this product

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “நவகிரக வழிபாடு முறை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *